Revitalizácia Perneckého vrtu

Prvá fáza odvodnenia a úpravy priestoru
25
mar

Revitalizácia Perneckého vrtu

Prvá fáza projektu revitalizácie Perneckého vrtu v Podbabskej bola dnes zrealizovaná. Členovia OZ Pernecké ONÉ za pomoci firmy PAGOKOP Kuchyňa odvodnili priestor Perneckého vrtu a celý priestor upravili pomocou makadamu. V najbližšej dobe bude osadený panel s rozborom vody, ktorá vyteká z vrtu. Ďalej bude osadená grafika náučného panelu v rámci spoločného projektu OZ Pernecké ONÉ a Malokarpatský banícky spolok: Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok. Táto grafika bude informovať o samotnom vrte, ktorý je najhlbší v Malých Karpatoch – 650 metrov! V druhej fáze plánujeme osadiť drevený altánok a sedenie. Prvá fáza bola financovaná vďaka finančnej dotácie od obce Pernek s finančnou spoluúčasťou OZ Pernecké ONÉ. Touto cestou sa chceme poďakovať obci Pernek a firme PAGOKOP Kuchyňa. Veríme, že priestor sa Vám bude páčiť a bude slúžiť pre nás Všetkých.Pridaj komentár

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...