Náučný cykloturistický chodník okolím Perneku

Informácie o projekte

Cieľová skupina Cykloturisti, turisti, návštevníci Perneku
Činnosti Brigády, Projektovanie

Popis projektu

Náučný cykloturistický chodník trvorí 13 tematických zastávok, na ktorých sú umiestnené drevené informačné tabule so slovným, mapovým a obrazovým popisom. V rámci jednotlivých tematických oblastí sa návštevník dozvie z informačných tabuli poznatky o miestnej faune a flóre, histórii, resp. historických, kultúrnych a technických Pamiatkach, geologickom zložení a histórii baníctva, resp. banskej úzkorozchodnej železnici a významných mineráloch pochádzajúcich z miestnych banských lokalít.

Jednotlivé tematické oblasti náučného cykloturistického chodníka obsahujú najmä tieto informácie:

A.) História a pamiatky (kultúrne, historické a technické pamiatky) obce Pernek –
napr.: základné historické poznatky a informácie o obci Pernek, významní rodáci a
osobnosti Slovenska, ktoré tu pôsobili, miestny kostol, obecné mlynárstvo, lokalita
ranostredovekého hradiska – „Zámčisko“, obdobie druhej svetová vojny a pamiatky
z tejto doby .
B.) Geológia, fauna a flóra okolia obce Pernek – napr.: geologická stavba katastra
obce a jej okolia, prírodné pamätihodnosti, morfológia pohoria Malých Karpát, flóra
a fauna blízkeho okolia.
C.) História baníctva v okolí obce Pernek – napr.: história baníctva a spôsoby ťažby
nerastov, technické a banské pamiatky, významné nerasty a minerály, negatívne
vplyvy banskej činnosti na okolie obce atď.

Samotná trasa cykloturistického náučného chodníka je v teréne vyznačené
systémom cykloturistického značenia podľa normy STN 01 8028 a jej náročnosť
bude farebne značením rozlíšené v zmysle uvedenej normy. Trasa
náučného cykloturistického chodníka je okružná a začína a končí pri
miestnom kostole – parkovisko č.1, alternatívne pri parkovisku č. 2 nad obcou.

Vedená je po telese bývalej banskej úzkorozchodnej železnice (pozn. žltá
turistická značka). Naspäť do obce sa trasa náučného cykloturistického
chodníka vracia lesným masívom „Kostolného vrchu“ s možnosťou skrátenia
si trasy pri kóte ,,Zámčisko“ smerom k lokalite ,,Starý Lom “ resp. alternatívne
asfaltovou cestou vedúcou cez Kostolnú dolinu.

Celková dĺžka náučného cykloturistického chodníka je cca 9 km.

Parkovanie osobných áut návštevníkov je zabezpečené pri miestnom kostole
t.j. parkovisko č.1 a miestnej škole. Časť návštevníkov bude môcť zaparkovať
aj na pripravovanom záchytnom parkovisku na konci obce smerom na Babu
t.j. parkovisko 2.

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...