Občianske združenie

Naše ciele a vízie

Pernecké ONÉ

Občianske združenie

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo 28.05.2021. Našim zámerom je vytváranie lepších podmienok pre život v obci Pernek, ďalej je to podpora, ochrana a rozvoj CHKO Malé Karpaty, BSK a  regiónu Záhoria. Prvotnou myšlienkou je zachovanie a vytváranie, lepších podmienok a zázemia pre kultúrno-historické hodnoty, oživenie tradícií, remesiel a služieb v našej obci. Taktiež sa zaoberáme rozvojom cestovného ruchu, agroturistikou, vidieckym turizmom a propagáciou našej lokality. Aktívnou činnosťou, chceme podporovať ochranu kultúrnych a technických pamiatok a ochranu životného prostredia. Spolupracujeme s organizáciami a občianskymi združeniami, územnou samosprávou, ako aj ostatnými orgánmi verejnej správy.

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...