Príspevok na našu činnosť

Finančná podpora je možná viacerými spôsobmi

Darovanie na bankový účet

Číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 3124 6108

Variabilný symbol: 2023
Poznámka pre príjemcu: Príspevok na OZ

Poukázanie podielu dane z príjmov

IČO: 53695755
Názov: Pernecké ONÉ

Adresa: Pernek 65, 90053 Pernek
Právna forma: Občianske združenie

Ďakujeme za akýkoľvek finančný príspevok!

Všetky príspevky budú použité na činnosti a projekty spojené s občianskym združením.

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...