Otvorenie turistickej sezóny

Verejné podujatie konané v obci Pernek, časť Starý Lom
27
máj

Otvorenie turistickej sezóny

Počasie vyšlo, občerstvenie sa minulo a nálada bola super. Druhý ročník otvorenia jarnej turistickej sezóny v Perneku dopadlo super. Začali sme komentovaným prechodom po náučnom chodníku v Perneku a pokračovali sme v Starom lome na zahájení turistickej sezóny. V rámci programu bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi naším občianskym združením a obcou Kuchyňa v zastúpení s pani starostkou. Memorandum sa týka spoločného projektu obce Kuchyňa, BSK, Slovenského cykloklubu a nášho OZ – cyklotrasa Pernek – Kuchyňa. Ďalej sa ryžovalo zlato za účasti Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Z ďalších hostí bol prítomný zástupca BSK, poslanec obce Pernek, riaditeľ Štátnej ochrany prírody Modra, Spolok Permon Marianka, občasník Malé Karpaty, zástupca regiónu Malé Karpaty Klubu slovenských turistov a zástupca Krajského pamiatkového úradu Trnava. Všetkým zúčastneným sa chceme veľmi pekne poďakovať. Taktiež sa chceme poďakovať obci Pernek za zapožičanie mobiliáru a pokosenie celého priestoru Starého lomu. Poďakovanie patrí aj Pohostinstvu Papagáj, Perneckým ohňom za občerstvenie a sponzorovi z obce Jablonové. Ďakujeme obyvateľovi obce Pernek za poskytnutie elektriny a všetkým členom nášho OZ za prípravu podujatia. Tešíme sa na 3. ročník v roku 2024 a zase u nás v Perneku.

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...