Osadenie 6 grafík trasy Pernek - Pezinok

Na trase od Podbabskej doliny po Konské hlavy
24
aug

Osadenie 6 grafík trasy Pernek – Pezinok

Na druhej časti nášho spoločného projektu OZ Pernecké ONÉ a Malokarpatský banícky spolok v Pezinku – Náučný cykloturistický chodník Pernek – Pezinok sme včera osadili 6 kusov textov grafík náučných panelov (7. kus osadíme dodatočne). Po doručení súhlasného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR, ktorá nám oficiálne odsúhlasila texty náučných panelov sa dozviete po trase NCH: Podbabská dolina – Pernecký vrt – Podbabská dolina, bývalé kúpalisko – Pod Michalovým vrchom – Červené námestie a Pod Konskými hlavami informácie o napr. flóre, faune, baníctve, geológii, turizme atď. Autormi textov boli odborníci UK Bratislava, Mgr. Tomáš Haviar, PhDr. Lucia Šurinová, Ing. Zuzana Zajíčková MBA. Obrázky nám poskytol pán Gecler z Perneka. Touto cestou sa chcem za naše OZ poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali a podporovali nás pri realizácii tohto spoločného projektu dvoch OZ v rámci dvoch okresov. Samozrejme ďakujeme BSK. Prví turisti nám pomohli pri osádzaní grafík. Veríme, že sa dozviete veľa zaujímavého.

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...