Nová trasa cez Zámčisko

19
sep

Nová trasa cez Zámčisko

V rámci aplikácie Freemapa.sk už pribudla aj nová vyznačená miestna žltá a zelená turistická značka v rámci katastra obce Pernek. Táto turistická značka nemá klasický tvar skladajúci sa z troch vodorovných pásov, ale má tvar lomeného štvorca (viď. foto) z rozmerom 10 × 10 cm. Ide o rovnocennú turistickú značku ako pásová turistická značka v zmysle príslušnej STN. V rámci tejto miestnej značky na mape nájdete miestne názvy: Starý lom – Vyhliadka – Sedlo Zámčisko – Zámčisko zrúcanina – Podbaská dolina parkovisko – Pod Čmeľkom. Za vyznačenie turistickej značky ďakujeme Klubu Slovenských turistov – KST.

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...