Ciele a plánované aktivity pre rok 2022 OZ Pernecké Oné

Informácie o projekte

Popis projektu

Členovia OZ Pernecké Oné by radi svojou dobrovoľníckou činnosťou nadviazali na verím úspešný projekt cyklochodníka , ktorý bol vybudovaný v roku 2021 a svojou činnosťou radi  prispeli k rozvoju turisticko- športových činností ale aj iných aktivít na území obce Pernek.

Pripravili sme si pre Vás zoznam aktivít ktoré veríme oceníte a možno sa radi aj aktívne zapojíte pri ich samotnej realizácií.

  • Vybudovanie vyhliadky na vrchu Starý Lom, revitalizácia flóry v areáli, úprava pešej trasy a označenia k vyhliadke, osadenie mobiliáru a panoramatickej mapy
  • Revitalizácia a úprava „námestia“ pod lokalitou Staré Bane (na žltej turistickej značke) s vybudovaním prístrešku, mobiliáru a bezpečného ohniska spolu s osadením ďalších informácií o nedávnej histórií a činnosti v tejto lokalite.
  • Úprava cyklochondíka pri vstupe do lesa po žltej značke s odvodnením cesty a úpravou vyvieračky – studničky. Úprava a označenie ostatných studničiek v chotári obce Pernek
  • Vybudovanie záchytného parkoviska P3 na konci obce Pernek (smer Baba) tak aby sa odklonil nápor turistov a parkovanie vozidiel pri kostole. Osadenie informačných tabúl, ktorú ponúknu turistom rôzne trasy práve z parkoviska P3
  • Vybudovanie novej cyklotrasy, ktorá spojí banské oblasti medzi chotárom Pernek a Pezinok cez Pezinskú Babu
  • Revitalizácia vyhliadky Nižné Skalky (pod lokalitou Tri Kríže

súbor na stiahnutie

Ciele činností a aktivít OZ Pernecké Oné pre rok 2022 /plné znenie/

Darujete pre: Občianske združenie Pernecké ONÉ

Akou sumou by ste nám chceli prispieť?
10 EUR 20 EUR 30 EUR
Chceli by ste pravidelne prispievať? Chcel by som prispieť(prispievať) .
Koľkokrát by ste chceli, to zopakovať? (vrátane tejto platby) *
Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefón
Adresa
Poznámka
paypalstripe
Nahrávam...